صفحه‌اصلی / حمایت مالی
[ModernMyLinksDump]

حمایت مالی

شما می توانید در صورت تمایل مبلغی را با توجه به توان مالی خود به شاهوار هدیه کنید تا به پایداری آن کمک بخشید.
حمایت‌های مالی به شاهوار ، صرف مواردی چون هزینه های فنی سایت ، هزینه های نگهداری سرورها و تولید مطالب و آموزش ها خواهد شد.
با توجه به محدودیت‌های بانکی ؛ حداقل مبلغ واریزی شما ۱۰۰ تومان می‌باشد.

🔶🔸 توضیح اینکه تکمیل فیلدهای «نام و نام خانوادگی» و «تلفن همراه» و «ایمیل» اجباری نبوده و می‌توانید آن‌ها را خالی بگذارید🔸🔶

تومان